reviews portretfotograaf haarlem, portretfotograaf haarlem, fotograaf zakelijke portretten, zakelijk fotograaf, fotograaf haarlem, contact,

Klik op G+ en bekijk of schrijf een Google Review op zakelijke fotograaf
Heidi Borgart

 

U kunt een mail sturen naar: heidifotograaf@gmail.com bellen naar 0612159003 of onderstaand formulier invullen
en versturen.

 
Name *
Name

Privacyverklaring

Heidi Borgart, Fotograaf Heidi Borgart, gevestigd aan Max Euweplein 41, 2031 VP Haarlem, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.zakelijkefotograaf.nl/ Max Euweplein 4, 2031 VP,Haarlem,0612159003

Heidi Borgart is de Functionaris Gegevensbescherming van Heidi Borgart Fotograaf Hij/zij is te bereiken via heidifotograaf@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heidi Borgart Fotograaf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw functie / bedrijf

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via heidifotograaf@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Heidi Borgart Fotograaf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voere

Geautomatiseerde besluitvorming

Heidi Borgart Fotograaf neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Heidi Borgart Fotograaf) tussen zit. Heidi Borgart Fotograaf gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: iMac (27-inch

-programma’s: Lightroom, Indesign en Photoshop

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Heidi Borgart Fotograaf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn 5 jaar | Reden: Klant kan foto’s later nog opvragen

Personalia Bewaartermijn 5 jaar | Reden: Personalia is gekoppeld aan foto, die later nog opgevraagd kan worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Heidi Borgart Fotograaf deelt uw afbeelding en persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Heidi Borgart Fotograaf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Heidi Borgart Fotograaf uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

De categorie waar uw persoonsgegevens en afbeelding met uw nadrukkelijke toestemming voor gebruikt worden zijn o.a. website, Instagram, LinkedIn en Facebook.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heidi Borgart Fotograaf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heidi Borgart Fotograaf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar heidifotograaf@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Heidi Borgart Fotograaf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heidi Borgart Fotograaf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
heidifotograaf@gmail.com